Werkervaring

Werkervaring

Al jaren ben ik als freelancer werkzaam. Tot en met 2017 met name in uitvoerende (secretariële) functies. Samen is het sleutelwoord van mijn manier van werken. Mijn kwaliteiten komen het beste naar voren als ik kan en mag meewerken en proactief acteren gewaardeerd wordt. Verbindingen leggen of versterken in organisaties, maar ook naar buiten met externen. Oog hebben voor talent en geloof hebben in de persoonlijke kwaliteiten van medewerkers. Medewerkers meenemen in grenzen verleggen en dromen uit laten komen. Enerzijds om persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, anderzijds om de gestelde doelen van de organisatie te realiseren.

Van september 2017 t/m juni 2018 was ik leidinggevende over het secretariaat van Veduma Medisch Adviseurs. De opdracht was om van het team een echt team te maken waar medewerkers meedenken in het verbeteren van processen, om de resultaten te verbeteren. Daarnaast moesten forse achterstanden weggewerkt worden, evenals een plan om deze achterstanden in de toekomst te voorkomen.

Kort samengevat:
– leiding geven aan één team van 25 medewerkers
– inspireren en motiveren team (zowel t.b.v. bedrijfsresultaten als in eigen ontwikkeling)
– optimaliseren werkprocessen
– begeleiden proces systeem vernieuwing, i.c.m. nieuwe wetgeving en risicoanalyse

Hoe mijn inzet ervaren werd, laat ik graag vertellen door één van de medewerkers zelf:

“Ik heb Linda leren kennen als een enthousiasmerende en motiverende leidinggevende. Zij is de spil van de organisatie en brengt een goede balans tussen het MT/directie en de secretaresses. Linda bekijkt problemen van alle mogelijke kanten en kiest uiteindelijk voor een creatieve zakelijke oplossing die zoveel mogelijk partijen tevreden stelt waarbij zij het meest rekening houdt met de wens van de opdrachtgever. Naast mijn leidinggevende was Linda ook mijn vertrouwenspersoon. Zij heeft mij geholpen en mij weer opnieuw van het secretaresse vak laten houden. Zonder ‘die schop onder mijn kont’ was ik misschien wel nooit meer tot bloei gekomen.” Jeanine Plagge – juni 2018

Omdat het vak van secretaresse veelzijdig is en omdat ik ook niet in maar één hokje pas, zet ik mijn kwaliteiten ook graag in voor het goede doel. Dit doel is elke keer weer anders. Een voorbeeld: ImminkSupport heeft van 9 september t/m 25 november 2016 werkzaamheden verricht in Ethiopië, als projectcoördinator voor de StartUp4kids Foundation. Samen met de lokale trainers komen tot mooie, zichtbare resultaten. Doel gehaald: samen inzetten voor kinderen met een beperking, zodat ook zij alle kansen krijgen!

“In maart 2016 heeft Linda zich aangesloten bij StartUp4kids Foundation als projectcoördinator voor de hardloopreis XtraRun4Ethiopia. Samenwerken met Linda is een verademing, ze neemt alles uit handen, denkt mee, geeft zonder aarzeling feedback om steeds weer te verbeteren, we waren echt een team met als doel van deze sponsorreis een succes te maken. En het werd een succes! Na haar werkzaamheden in Nederland is Linda naar Ethiopië gegaan om o.a. onze partner te coachen, te helpen bij het maken van projectrapportages en het opzetten van de pilot voor blinde kinderen. Wij zijn vol lof over haar inzet en haar altijd en immer betrokkenheid bij onze organisatie.” Katja Visser, founder StartUp4kids Foundation – november 2016

Reorganisaties

Van april 2014 t/m juli 2015 heb ik gewerkt binnen het Korps Nationale Politie. Ik ondersteunde de programmadirecteur Personele Reorganisatie bij de landelijke eenwording van de politie. Het betreft een reorganisatie voor 65.000 collega’s.  Ik was onderdeel van de Project Management Organisatie. Als rechterhand van de directeur sparde ik mee en daarnaast droeg ik zorg voor een vlekkeloze secretariële ondersteuning. Specifiek is dit te benoemen in:

 • bewaken processen rondom planning proces, actiepunten en besluitvorming
 • organisatie communicatie personele reorganisatie (in nauwe samenwerking met afdeling communicatie) zowel rondom ketenpartners (gebruik makend van de SOM methodiek) als berichtgeving naar collega’s
 • bewaken inkoopprocessen m.b.t. het programma
 • secretariële ondersteuning voor de programmadirecteur

Naast mijn functie als secretaresse was ik ook projectleider over een deelproject binnen het programma. De verantwoordelijkheden waren:

 • digitaliseren 4500 dossiers t.b.v. de reorganisatie binnen de gestelde deadline
 • aansturen 8 medewerkers binnen het project

“Linda is voor mij, programma directeur Personele Reorganisatie Nationale Politie, werkzaam geweest als directiesecretaresse en personal assistant/adviseur. Linda heeft zich zeer snel de politiek/bestuurlijke context van de politie in het algemeen en de reorganisatie in het bijzonder eigen gemaakt. Ze zorgt dat ze op de hoogte is van ontwikkelingen door het lezen van stukken en het volgend van social media m.b.t. de politie en de stakeholders van de reorganisatie (vakorganisaties, centrale ondernemingsraad en het ministerie van Veiligheid & Justitie). Ze is in hierin uitermate betrouwbaar gebleken. Ze is iemand die zowel professioneel als persoonlijk relaties opbouwt en onderhoud. Naast de reguliere directiesecretaresse werkzaamheden zorgde zij ook voor de organisatie en documentatie van de besluitvorming m.b.t. het programma.

Wat Linda verder kenmerkt is het feit dat zij een teamplayer is met leidinggevende capaciteiten. Beide heeft zij laten zien toen wij met een deadline voor een van onze projecten zaten. Zij heeft toen als deel-projectleider opgetreden om te zorgen dat ruim 4.000 dossiers gedigitaliseerd werden. Zij heeft hiervoor een team van 6 mensen aangestuurd.

Een ander onderscheiden element is het feit dat zij erg goed is in communicatie. Zij zorgde voor een periodieke update aan stakeholders. En zij was de drijvende kracht achter de bijeenkomsten van de klankbordgroep.

Samengevat, Linda is een directiesecretaresse, persoonlijke steun en toeverlaat en adviseur. En daarnaast heeft zij laten zien dat ze meer in haar mars heeft op het terrein van communicatie en projectleiding.” Mirjam Bijnsdorp MCM, Programmadirecteur Personele Reorganisatie Nationale Politie – mei 2015

Binnen de organisatie Rivierduinen heb ik de reorganisatie ondersteund waarbij twee centra samengevoegd werden, met als doel een efficiënte structuur op te zetten en goede zorg te leveren. Naast secretariële ondersteuning voor directie en staf waren mijn bijdragen:

 • zorgdragen voor een goede communicatiestroom, zowel in- als extern
 • schrijven adviesaanvraag voor de invulling van de secretariële ondersteuning op centrum niveau (welke ook geïmplementeerd is)
 • coachen teamsecretaresses

Kwaliteitstrajecten

Zorginstellingen in Nederland worden gehouden aan kwaliteitseisen. Eén van de eisen is een actueel zorgleefplan voor de bewoners van de instelling. Binnen Zorggroep Tellus ben ik aangetrokken om voor twee locaties:

 • de overlegstructuur Multidisciplinaire overleggen in te voeren, uit te rollen en te borgen
 • digitale dossiers van cliënten up to date te houden

Binnen Amsta (verpleeg- en verzorgingshuis), locatie Wittenberg, werd ik ingezet als projectsecretaresse om te ondersteunen bij een kwaliteitstraject (naast de ondersteuning van het middle management). De kwaliteit van de zorg moest omhoog en ik was mede verantwoordelijk voor het te behalen resultaat. Om dit te kunnen realiseren waren o.a. heldere (werk)processen en overlegstructuren nodig. Belangrijkste doorgevoerde verbeteringen:

 • proces instroom, doorstroom en uitstroom cliënten optimaliseren
 • overlegstructuur van Multidisciplinaire overleggen invoeren, uitrollen en borgen
 • opzetten structuur om inzicht te krijgen BOPZ en M&M
 • begeleiden en coachen medewerkers bij de veranderingen
 • implementatie opgestelde functiebeschrijving voor functie afdelingssecretaresse (deze functie zal organisatiebreed ingezet worden’

In januari 2014 is een rapportage gekomen van de inspectie, waarin zij het volgende aangeven: “het blijkt dat veel inspanningen gepleegd zijn, dat er een belangrijke kwaliteitsslag is gemaakt en dat beoogde resultaten zijn gehaald”.

“In twee opdrachten heb ik met Linda samengewerkt. Het is niet zonder reden dat ik Linda zelf bij die tweede opdracht heb gevraagd mij te komen versterken. Zij is heel snel van begrip én van uitvoering. Daarmee zet zij ook andere mensen in beweging. Zij brengt structuur, kwaliteit en werkt daarnaast vanuit een sterke cliëntgerichtheid. Een topper!” Ellen Popma, directeur Valere Management & Advies – januari 2014

Crisismanagement

Op 11 maart 2011 was er bij GGZ Leiden een grote brand. Ad hoc werd ’s avonds laat een projectteam geformeerd, die ervoor moest zorgen dat alles in goede banen werd geleid. Ik was ondersteunend aan dit crisisteam en zorgde o.a. voor inlichten betrokkenen, voorbereiding persberichten, bezetting crisistelefoon, etc. Mijn kracht ligt erin om niet mee te gaan in de emoties van het moment, maar met een nuchtere kijk de praktische kant aan te pakken. De situatie is al erg genoeg en communicatie is op dat soort momenten erg belangrijk.

“In crisissituaties kan gerekend worden op Linda en is zij op alle vlakken een steun en toeverlaat gebleken. Daarnaast is meedenken en vooruitdenken is de normaalste zaak van de wereld. Ze is zakelijk in haar verslagen en zeer creatief als er congressen, recepties of feesten moesten worden georganiseerd.” Karin van der Linden, bestuurssecretaris Rivierduinen – december 2011

Projectondersteuning

Binnen diverse organisaties ben ik ingezet om projecten te ondersteunen en/of te begeleiden. Om er een paar te noemen:

 • project Voeding: implementeren nieuwe restauratieve voorzieningen voor zowel patiënten als personeel binnen Rivierduinen (organisatiebreed project)
 • project Planetree: implementatie van deze methode binnen een tweetal centra
 • verzorgen HKZ certificering voor een fysiotherapiepraktijk, van A – Z
 • 6 september 2012 heb ik voor GGZ Haagstreek de officiële opening georganiseerd, waarbij 300 gasten verwacht werden. Hierin had ik een coördinerende functie op alle gebieden en beheerde het draaiboek
 • organiseren van congressen voor +/- 200 personen (inclusief accreditatieaanvraag)
 • organiseren diverse (personeels)feesten (gemiddelde genodigden tussen 100 – 300 personen)

“Ik kan Linda van harte aanbevelen. Ik heb haar leren kennen als een enthousiaste en vakbekwame secretaresse. Zij is als geen ander in staat om een project te ondersteunen en te begeleiden. Zij is proactief en denkt altijd twee stappen vooruit, wat erg prettig is bij een project. Linda is geen doorsnee secretaresse, zij heeft een eigen mening en is kritisch en denkt graag zelf na. Je weet altijd waar je bij haar aan toe bent. Daarnaast is zij loyaal en altijd bereid om extra energie of tijd in zaken te steken die af moeten. Linda voelt dat ook als haar verantwoordelijkheid.” Karin Klaverveld MBA, adviseur directie GGZ Haagstreek-GGZ Zoetermeer – april 2013

“Linda is ambitieus, pakt veel zaken op en is zeer goed in timemanagement. Wat opvalt is de punctualiteit, organisatievermogen ( kan grote projecten als conferenties) uitstekend verzorgen. Daarnaast de daadkracht en het meedenken over beleids- of bedrijfsmatige aangelegenheden. Een toegewijde en warme collega met humor!” Selwyn van Aerde, Manager Intensive Care Units and Health Centre Rivierduinen – december 2012

Secretariële ondersteuning 

Vele jaren heb ik het prachtige vak als secretaresse uitgeoefend. De spin in het web zijn, altijd op de hoogte zijn, invloed mogen uitoefenen en ervoor zorgen dat gestelde doelen behaald worden, iets mooiers is er niet! Het gaat er niet om in welke organisatie je werkt, de kwaliteiten die je bezit zijn overal inzetbaar. En een secretaresse is al lang niet meer een ‘typmiep’, er wordt meer gevraagd: je moet mee kunnen denken op niveau, je moet beslissingen kunnen en durven nemen als het nodig is. Kortom: een goede secretaresse staat er altijd!

Linda heeft met veel deskundigheid en overtuiging uitvoering gegeven aan de tijdelijke functie van directiesecretaresse bij CNB. Ik heb haar leren kennen als een prettige en benaderbare collega, die snel de wegen in een organisatie goed weet te bewandelen. Haar ondersteunende rol kan ik iedereen van harte aanbevelen: Linda weet wie ze is en wat ze kan en de functie van Personal Assistant is haar op het lijf geschreven!” Diana van Asten, HR manager CNB – augustus 2016

“Samen-werken is hier meer dan een woord. Linda denkt mee, denkt vooruit en spart. Zij doet ‘haar ding’ en dat doet ze zelfstandig, snel en met een hoge kwaliteit. En ze zorgt dat jij ‘jouw ding’, kunt doen. Vaak voor ik het had kunnen vragen was het of al gesignaleerd of al gedaan. Ze heeft naast haar secretariele werk ook enkele projecten gedaan. De integratie van twee psychiatrisch ziekenhuizen heeft zij projectmatig ondersteund. Daarnaast is ze ingezet bij de organisatie van de van onze nieuwbouw. Van het regelen van de gastsprekers tot de details van de kleuren van de uitnodigingen. Alles was prima voor elkaar.” Mirjam Bijnsdorp MCM, Directeur algemene zaken GGZ Haagstreek-GGZ Zoetermeer – april 2013

“Linda’s kracht is dat ze in stressvolle situaties rustig blijft en overzicht blijft houden. Door haar ruime ervaring in het directiesecretaresse vak heeft ze voor ieder ‘probleem’ een oplossing. Dit jaar werkte we samen in een project. Tijdens die samenwerking heb ik Linda leren kennen als een enthousiaste, betrokken, professionele spin-in-het-web met oog voor details. Ze staat collega’s bij met raad en daad en komt haar afspraken na. Een hele fijne collega om mee samen te werken!” Marjolijn Lugthart, medewerker communicatie Rivierduinen, 2011

Algemene ondersteuning

ImminkSupport kan u helpen als u ad hoc professionele, secretariële ondersteuning nodig heeft. Denk aan klussen (zoals het notuleren van een vergadering), waarbij kwaliteit een vereiste is, evenals oplevering van de werkzaamheden binnen de gestelde deadline. Veelal wordt bij deze opdrachten gebruik gemaakt van het grote netwerk van freelance secretaresses.

“Ik heb het genoegen gehad om Linda te mogen inzetten bij een van mijn eigen opdrachten, het transcriberen van een groot aantal interviews voor een onderzoek van de Rabobank. Mijn opdrachtgever stelde een harde deadline, die ik zonder de (grote) inzet van Linda niet had gehaald. Linda is zeer prettig in haar manier van communiceren, heeft hart voor haar vak en heeft een werkethos waar ik zelf een beetje jaloers van word! Dus bent u op zoek naar een zeer enthousiaste dame met kennis van haar vak: Bel Linda!!!” Sandra van Koningshoven, directeur tikkerbell – november 2013

“Linda is een zeer prettig persoon om mee te werken. Ze houdt zich aan haar afspraken en levert goede kwaliteit tegen scherp tarief.” Mandy Kohlinger, Alttab bedrijfsondersteuning – juli 2013